PetExpress

Domů     Kontaktuje nás +420 777227271

Přihlásit Registrace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupní smlouva

Výběr zboží probíhá na internetových stránkách www.petexpress.cz, které slouží jako elektronický katalog zboží určeného pro maloobchodní prodej. Ceny uvedené v katalogu u jednotlivých produktů jsou uváděné jako ceny s DPH. DPH odpovídá příslušné zákonné sazbě. Uvedené zboží v elektronickém katalogu je nabídkou prodávajícího prodat zboží kupujícímu za cenu stanovenou v elektronickém katalogu, ovšem s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Nabídku přijme kupující tím, že vloží zboží do košíku a následnými kroky, při nichž zvolí způsob dodání zboží a platby, potvrdí svoji objednávku zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Prodávající může od kupujícího požadovat platbu předem před odesláním zboží kupujícímu formou zálohové faktury. V takovém případě bude kupující vyzván prostřednictvím emailu k platbě předem na účet prodávajícího.

Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku do čtrnácti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě musí kupující vrátit zboží nepoškozené a v původním obalu na adresu PetExpress, Hlavní třída 104, Ostrava 8,708 00, a to na vlastní náklady kupujícího. Vrácené zboží musí být schopné dalšího prodeje. Zboží zasílejte běžnou balíkovou službou. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Spolu se zbožím vraťte veškeré doklady a dokumentaci související se zbožím a koupí zboží.

Při odstoupení od kupní smlouvy uveďte v přiloženém průvodním dopise, že odstupujete od kupní smlouvy. Zásilky, které prodávající obdrží bez průvodního dopisu, budou vráceny odesílateli. V průvodním dopise doporučujeme uvádět číslo objednávky a datum koupě zboží.

Dodací lhůta a doručení

Zboží obvykle expedujeme do 24-hodin od potvrzení platnosti objednávky, pokud je zboží skladem. Pokud zboží skladem není, expedice probíhá obvykle nejpozději do 7 dnů od potvrzení platnosti objednávky. Pokud již zboží není dostupné ani u našich dodavatelů, budeme Vás co nejdříve informovat. Česká pošta (Obchodní balík) i PPL garantují lhůtu doručení zásilky do druhého dne od převzetí zásilky k přepravě. Doručování zásilek prostřednictvím České pošty a PPL se řídí podle přepravních podmínek těchto společností.

Ceník dopravy

PPL Platba předem: 99 Kč
PPL Dobírka: 129 Kč

Příplatky za vysokou hmotnost

PPL
0 až 10 kg 99 Kč
10 až 20 kg 109 Kč
20 až 30 kg 119 Kč
30 až 40 kg 139 Kč
40 až 50 kg 249 Kč

V případě, že zvolíte dopravu prostřednictvím PPL a hmotnost zásilky přesáhne 50 Kg, bude Vaše zásilka rozdělena na více menších zásilek. V takovém případě Vám bude za každou zásilku účtován příplatek uvedený v tabulce podle jednotlivých hmotnostních tarifů. Dobírka bude opět účtována pouze jednou.

Při objednávce nad 3500,- Kč vč. DPH Vám zboží doručíme zdarma prostřednictvím kurýrní služby PPL. Totéž platí pro zboží v rámci akce “Doprava zdarma”. Doprava zdarma se týká zásilek do 50kg. Při překročení váhového limitu bude nadlimitní zásilku účtována cenou dle tabulky výše.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře dává návštěvník internetových stránek www.petexpress.cz souhlas prodávajícímu ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím. Registrací se stává návštěvník internetových stránek www.petexpress.cz registrovaným uživatelem. V rámci registrace dává návštěvník internetových stránek www.petexpress.cz svolení k zasílání obchodních nabídek prostřednictvím emailu. Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy získané od návštěvníka internetových stránek www.petexpress.cz (nebo kupujícího) neposkytne třetím osobám a bude je využívat pouze pro vlastní potřebu. V případě písemné žádosti vymaže prodávající veškeré údaje o registrovaném uživateli z databáze.

Záruka a reklamace

Na veškeré zboží zakoupené na www.petexpress.cz se vztahuje zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců. Je-li kupující podnikatelem a koupě zboží se týká také jeho podnikatelské činnosti, odpovídá prodávající pouze za vady, které mělo zboží již při jeho převzetím kupujícím. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží ze strany kupujícího. Pokud k danému zboží existuje záruční list, pak bude vystaven v den prodeje zboží. Pokud k danému zboží záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na opotřebování zboží nebo jeho dílů způsobené běžným používáním.

V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Toto odstoupení musí spolu s vraceným zbožím doručit na adresu PetExpress, Hlavní třída 104, Ostrava 8, 708 00. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Pokud kupující objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má nárok na uplatnění reklamace v záruční době daného zboží. Reklamaci může zákazník uplatnit u provozovatele internetového obchodu Pet Express. Zboží určené pro reklamaci zašlete pokud možno v originálním nebo jiném vhodném obalu. Prodávající neručí za případné mechanické poškození zboží způsobené dopravou. Zboží zašlete na adresu PetExpress, Hlavní třída 104, Ostrava 8, 708 00. Zboží zasílejte běžnou balíkovou službou. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Spolu se zbožím zašlete veškerou dokumentaci související se zbožím a koupí zboží, dále zašlete záruční list a originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. O způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem po posouzení oprávněnosti reklamace. Reklamace bude prodávajícím vyřízena do 30 dní. Při uplatňování reklamace zašlete společně se zbožím průvodní dopis, kde bude popsaná závada. Popis závady můžete poslat emailem nebo oznámit prodávajícímu telefonicky. Zásilky, které prodávající obdrží bez udaného důvodu či průvodního dopisu budou vráceny odesílateli. V průvodním dopise doporučujeme uvádět číslo objednávky a datum koupě zboží.